karciawiersze

26 tekstów – auto­rem jest kar­ciawier­sze . 

* * *

Sie­dzi obok mnie w ten deszczo­wy wieczór, nieświadom mych uczuć, które buzują
Gdy pro­si mnie o herbatę... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 19:53

* * *

Ależ mam szczęście.
Szko­da, że do pecha najczęściej.. 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 17 września 2018, 06:56

Poczułam nieo­dzowną stratę, która właśnie za­lała moją duszę.
Dlacze­go pus­tka pot­ra­fi wy­pełniać człowieka? 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 7 września 2018, 21:22

* * *

Wiatr dos­ta­je się zza zam­kniętych okien do mo­jego ser­ca, ciała,głowy.
Ból roz­siał się w ser­cu i puszcza plony.
To będą ko­lej­ne przeszkody.
Nie ta­kie miały być nasze.. Ugody!
zno­wu upa­dam, spa­dam, po­tykam się.
Nie ta­kie miały być plony! 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 7 sierpnia 2018, 04:04

* * *

Sce­narzys­ta życiowy strasznie nat­chniony. Czuję, że nie stro­ni od ochłody. 

wiersz • 6 sierpnia 2018, 20:19

* * *

Mys­li tak niep­rze­ciętne. Ja­kie mam życie przeklęte. 

wiersz • 6 sierpnia 2018, 10:38

* * *

Wal­czę o twe zra­nione prze­ze mnie ser­ce, jes­tem. Będę cze­kać, wal­czyć ,przeżywać ka­tusze. Miesiąc, rok, wie­czność. Dopóki śmierć nie od­bie­rze mi możli­wości wal­ki o Ciebie. Może kiedyś mi wybaczysz. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 3 sierpnia 2018, 21:10

* * *

Z włas­nej głupo­ty cier­pi dziś mo­je serce.
Trud­ne mam życie. Zam­knięte w butelce.. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 lipca 2018, 23:18

* * *

Z uczuć wiel­kich jak oceany zos­tał mały sta­wik uczuć.
Sta­wik Twej niena­wiści do mnie, oraz mo­jej do sa­mej siebie.
Po­pełnienie błędu, nig­dy mnie ty­le nie kosztowało. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 lipca 2018, 01:35

Kolejny list, którego nigdy nie otrzymasz..

Wi­taj. Znów Słowa nachodzą mi na kartkę.

Chcę abyś wie­dział ,że mi­mo og­ro­mu miłości która Cię darzę, szczęścia , które­go miałam pod dos­tatkiem przy Twoim bo­ku, nie pot­ra­fię żyć z tak wiel­kim bagażem [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 20 czerwca 2018, 23:31
karciawiersze

Zwykły. Zwykły szary człowiek, w zwykłym, niezwykłym świecie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 08:39zofija sko­men­to­wał tek­st Siedzi obok mnie w [...]

wczoraj, 22:06yestem sko­men­to­wał tek­st Siedzi obok mnie w [...]

wczoraj, 20:30CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Siedzi obok mnie w [...]

wczoraj, 19:53karciawiersze do­dał no­wy tek­st Siedzi obok mnie w [...]

17 września 2018, 06:56karciawiersze do­dał no­wy tek­st Ależ mam szczęście. Szko­da, że [...]

7 września 2018, 21:22karciawiersze do­dał no­wy tek­st Poczułam nieo­dzowną stratę, która [...]

7 sierpnia 2018, 04:04karciawiersze do­dał no­wy tek­st Wiatr dos­ta­je się zza [...]

6 sierpnia 2018, 20:19karciawiersze do­dał no­wy tek­st Scenarzysta życiowy strasznie nat­chniony. [...] 

6 sierpnia 2018, 20:07karciawiersze sko­men­to­wał tek­st Znów od­na­lazłam we­ne na [...]

6 sierpnia 2018, 20:05karciawiersze sko­men­to­wał tek­st Moja miłość do Ciebie [...]